کنسرت های نوروزی کیش ۱۴۰۳

کیش کنسرت

کنسرت های نوروزی کیش ۱۴۰۳

کنسرت های نوروزی کیش ۱۴۰۳ را میتوانید در زیر همین پست مشاهده کنید و از طریق سایت کیش کنسرت با بهترین قیمت رزرو نمایید.

 

کنسرت حامیم نوروز ۱۴۰۳

کنسرت حامیم کیش ، در تاریخ هشتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در کنسرت هال مریم جزیره کیش برگزار میگردد.

کنسرت کیش | کنسرت حامیم کیش

تاریخ برگزاری کنسرت حامیم کیش ۱۴۰۳ : چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجراکنسرت حامیم  : ۲۲:۳۰

مدت زمان اجرای کنسرت حامیم : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، بلوار دریا، کنسرت هال مریم

قیمت بلیط  کنسرتهای حامیم ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰- ۷۵۰-۸۰۰ -۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت در کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت اشوان نوروز ۱۴۰۳

کنسرت اشوان کیش

کنسرت اشوان کیش، در تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در سالن کنسرت هال پاناروما برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری کنسرت اشوان ۱۴۰۳ : سه شنبه ۷ فروردین

زمان اجرای کنسرت رضا بهرام  : ۲۳:۰۰

مدت زمان اجرای کنسرت رضا بهرام : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، جنب هتل پاناروما

قیمت بلیط  کنسرت رضا بهرام ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰ – ۸۵۰

 

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت مجید رضوی نوروز ۱۴۰۳

کنسرت مجید رضوی در کیش

کنسرت مجید رضوی کیش در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۴۰۳ در کنسرت هال پاناروما جزیره کیش برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری کنسرت مجید رضوی ۱۴۰۳ : پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ 

زمان اجرا کنسرت  : پنجشنبه ۲۲:۳۰

مدت زمان اجرا : ۹۰ دقیقه

نشانی :جزیره کیش، بلوار رودکی، جنب هتل پانورامای کیش

قیمت بلیط کنسرت مجید رضوی ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰ – ۸۰۰- ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت مسیح و آرش نوروز ۱۴۰۳

کنسرت کیش | کنسرت مسیح و آرش کیش

کنسرت مسیح و آرش کیش در تاریخ نهم فرودین ماه ۱۴۰۳ در کنسرت هال مریم جزیره کیش برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری کنسرت مسیح و آرش ۱۴۰۳ : پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرای کنسرت کیش  : ۲۲:۳۰

مدت زمان اجرا : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، بلوار دریا، کنسرت هال مریم

قیمت بلیط کنسرت مسیح و آرش ۱۴۰۳ :  ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰- ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت مسعود صادقلو نوروز ۱۴۰۳

کنسرت مسعود صادقلو در کیش

کنسرت مسعود صادقلو کیش، در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۳ در سالن کنسرت تالار شهر برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری کنسرت مسعود صادقلو ۱۴۰۳ : شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرای کنسرت مسعود صادقلو  : ۲۳:۵۹

مدت زمان اجرای کنسرت کیش : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، همیدان ساحلو تالار شهر

قیمت بلیط های کنسرت مسعود صادقلو ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰ – ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت ماکان بند نوروز ۱۴۰۳

کنسرت کیش | کنسرت ماکان بند کیش 1402

کنسرت ماکان بند کیش، در تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۳ در سالن کنسرت تالار شهر برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری کنسرت ماکان بند کیش : دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرای کنسرت ماکان بند  : ۲۳:۵۹

مدت زمان اجرای کنسرت ماکان بند : ۹۰ دقیقه

نشانی : کیش، میدان ساحل، تالار شهر

قیمت بلیط  کنسرت ماکان بند ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰ – ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت رضا بهرام نوروز ۱۴۰۳

کنسرت رضا بهرام کیش

کنسرت رضا بهرام کیش، در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ در سالن کنسرت هال مریم برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری کنسرت رضا بهرام ۱۴۰۳ : دوشنبه ۶ فروردین

زمان اجرای کنسرت رضا بهرام  : ۲۲:۳۰

مدت زمان اجرای کنسرت رضا بهرام : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، بلوار دریا، کنسرت هال مریم

قیمت بلیط  کنسرت رضا بهرام ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰ – ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت آرون افشار نوروز ۱۴۰۳

کنسرت آرون افشار کیش

کنسرت آرون افشار کیش، در تاریخ هنم فروردین ماه ۱۴۰۳ در سالن تالار شهر کیش برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری کنسرت آرون افشار ۱۴۰۲ : پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرای کنسرت آرون افشار : ۲۳:۵۹

مدت زمان اجرای کنسرت کیش : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، میدان ساحل، تالار شهر

قیمت بلیط های کنسرت آرون افشار ۱۴۰۲ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰ – ۸۰۰ – ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت مهدی احمدوند نوروز ۱۴۰۳

کنسرت مهدی احمدوند کیش

کنسرت مهدی احمدوند کیش، در تاریخ هشتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در سالن کنسرت تالارشهر برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری کنسرت مهدی احمدوند ۱۴۰۳ : چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرای کنسرت احمدوند  : ۲۳:۵۹

مدت زمان اجرای کنسرت مهدی احمدوند : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، میدان ساحل، تالار شهر

قیمت بلیط  کنسرت مهدی احمدوند ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰ – ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت علیرضا طلیسچی نوروز ۱۴۰۳

کنسرت کیش |کنسرت علیرضا طلیسچی کیش

کنسرت علیرضا طلیسچی کیش، در تاریخ هفتم و هشتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در کنسرت هال مریم جزیره کیش برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری کنسرت طلیسچی در کیش : سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ – چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرای کنسرت علیرضا طلیسچی  : سه شنبه ۲۲:۳۰ – چهارشنبه ۰۱:۰۰ شب

مدت زمان اجرای کنسرت علیرضا طلیسچی : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، بلوار دریا، کنسرت هال مریم

قیمت بلیط  کنسرتهای علیرضا طلیسچی ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰- ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

کنسرت رضا صادقی نوروز ۱۴۰۳

کنسرت رضا صادقی کیش

کنسرت رضا صادقی در کیش در تاریخ هشتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در کنسرت هال پانوراما برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری کنسرت رضا صادقی ۱۴۰۳ : چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ – پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

زمان اجرا کنسرت : چهارشنبه ۲۲:۳۰ – پنجشنبه ۰۱:۰۰

مدت زمان اجرا : ۹۰ دقیقه

نشانی : جزیره کیش، بلوار رودکی، جنب هتل پانورامای کیش

قیمت بلیط کنسرت رضا صادقی ۱۴۰۳ : ۵۳۰ – ۵۵۰ – ۶۰۰ – ۶۵۰ – ۶۷۰ – ۷۰۰ – ۷۵۰- ۸۰۰ – ۸۵۰

جهت خرید بلیط کنسرت کیش با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۷۶۴۴۴۲۶۰۴۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *